Atlas Metropoolregio Amsterdam [werktitel]

 

 

Atlas Metropoolregio Amsterdam [werktitel]

Amsterdam is groter dan de gemeentegrens doet vermoeden. De stad begint in het Zuiden bij het landelijke Abennes en eindigt in het even arcadische West-Knolledam in het Noorden. Het experimentele woon-stadslandbouwgebied Oosterwold bij Almere vormt de oostelijke grens en het strand bij Zandvoort de westgrens. Maar misschien begint de stad al in Leiden en is de noordgrens Alkmaar. Daar valt wel wat voor te zeggen als men kijkt naar waar een groot deel van de bewoners van die steden nu al werken. En misschien moet dan ook de westgrens een stuk de zee op verlegd als men nu al vermoed waar straks de energie voor de stad vandaan komt. De grens van de metropoolregio is fluide, de gemeentegrens steeds minder relevant.

In de Atlas metropoolregio Amsterdam worden de verschillende ruimtelijke kwaliteiten en het fraaie metropolitane landschap getoond.
Gekoppeld aan de vraag waar slaat de ruimtelijk dynamiek neer veroorzaakt door onder andere de energietransitie, de woningbouwopgave,
de veranderende mobiliteit en de klimaatadaptatie? Welke gebieden gaan daardoor ingrijpend van aangezicht veranderen, welke liggen in
de luwte van andere ruimtelijke claims - zoals die van Schiphol - waardoor daar ogenschijnlijk niet al te veel kan gebeuren? Welke ruimtelijke
opgaven zijn in een onstuimig groeiende stadsregio nog lokaal en welke moet je op regionale of zelfs nationale schaal bezien?
De urgentie om op regionale schaal beleid te gaan maken en te ontwerpen neemt alleen maar toe.
De Atlas Metropoolregio is een ontdekkingsreis door het gebied waarbij fotografisch beeld leidend is en voor
de duiding themakaarten, datavisualisaties en bondige teksten worden opgenomen.

start uitvoering project: januari 2018
voorziene verschijningsdatum: maart 2020
initiatief, fotografie, teksten, productie: Theo Baart
redactie kaarten, datavisualisaties en teksten: Ton Bossink (planoloog)
vormgeving kaarten, datavisualisaties en boek: Joost Grootens

Het project wordt mogelijk gemaakt door steun van: Stimuleringfonds voor de Creatieve Industrie,
de gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Mondriaan Fonds ea.

 

 

Beeld als Argument

 

"Beeld als Argument" pleidooi voor het beter inzetten van fotografie in beleidsnota's en in onderzoeken op het terrein van landschap en stedenbouw. Gepubliceerd op Archined op 5 februari 2018.

 

 

 

 

Work in Progress: Grenspark Groot-Saeftinghe

 

In opdracht van het Servicenet Nationale Landschappen en Nationale Parken fotografeer ik op dit moment het bonkige en stoere gebied tussen de haven van Antwerpen en de Westerschelde. Dit eeuwenoude polderlandschap op de grens van Belgie en Nederland, transformeert geleidelijk - en niet zonder slag of stoot - tot een natuurgebied. Oplevering fotografie: najaar 2017.

 

 

Atlas IJsselmeergebied

 

In het voorjaar van 2018 verschijnt de Atlas van het IJsselmeergebied bij Uitgeverij Vantilt. Een studie verricht door de Van Eesteren Leerstoel aan de TU Delft onder leiding van Frits Palmboom over de kwaliteiten van het IJsselmeer en haar kusten. Ik bracht de harde en zachten kant van het gebied in beeld. De fotografie werd financieel gesteund door de Provincies Friesland en Noord-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

 

AutoPhoto / Fondation Cartier

Snelweg > Highways in the Netherlands, a project by Cary Markerink and Theo Baart is part of the exhibition AutoPhoto in Fondation Cartier, Paris from April 20, until September 24, 2017.

 

 

After Baldus

After Baldus

Tot en met 4 maart 2017 is een van de zalen van Huis Marseille in Amsterdam het album After Baldus met vijftig foto's van Cary Markerink en Theo Baart te bekijken.

Dit project is geïnspireerd op het album Le Chemin de Fer du Nord dat Baron de Rothschild in augustus 1855 aan koningin Victoria gaf bij haar aankomst in Parijs. Victoria reisde over de nieuwe spoorverbinding tussen Boulogne-sur-Mer en de Franse hoofdstad. Edouard Baldus fotografeerde - een andere technische noviteit - wat Victoria vanuit de trein (net) niet kon zien: viaducten waar ze over heenreed, stations, en cultureel erfgoed in de nabijheid van de spoorlijn. Dit album is een van de eerste uitingen van het fotoboek in oplage en wordt gerekend tot de hoogtepunten van de fotografiegeschiedenis.

Cary Markerink en Theo Baart konden in 2009 een van de exemplaren van het album (Rothschild liet er vijfentwintig maken ter promotie van zijn spoorlijn) doorbladeren in het depot van het George Eastman House in Rochester, NY. De wetenschap dat de spoorlijn er nog lag, dat door de komst van de trein het gebied industrialiseerde, dat twee wereldoorlogen en de gevolgen van globalisering sporen trokken in het landschap was de aanleiding om - net als Baldus destijds - vrijelijk door hetzelfde gebied te reizen en te fotograferen en gebruik te maken van de presentatievorm van het album voor het nieuwe werk.

Reisgenoot en auteur van het essay After Baldus.Travels in a Wounded Landcape was Alison Nordström, oud curator van de fotografiecollectie van het George Eastman House.

In Huis Marseille kan het album After Baldus van Baart en Markerink doorgebladerd worden. Een video toont het omslaan van de pagina's van het fragiele album Le Chemin de Fer du Nord uit 1855.

Een speciale editie (oplage 100) van After Baldus met het essay van Alison Nordström en twee genummerde en gesigneerde prints van Markerink en Baart is verschenen ter gelegenheid van deze presentatie.

Cary Markerink en Theo Baart kregen financiele steun van het Mondriaan Fonds.

voor meer informatie: www.ideasonpaper.nl

beluister hier het radioprogramma Kunststof van 14 december 2016 over After Baldus

 

 

For more information about this project of Cary, Markerink & Alison Nordstrom www.ideasonpaper.nl and www.huismarseille.nl 

A special and limited edition (100 copies) designed by Joost Grootens of After Baldus is available at the bookstore of Huis Marseille and can be ordered here: Ideas on Paper.

 

 

 

Real Urbanism

 

The first 6 months of 2016 I photographed in 11 cities all over the world for a new book on urban design that will be published in 2018. Editor is the Amsterdam based urban designer Ton Schaap.

In november 2018 verschijnt het lang verwachte boek van Ton Schaap, stedenbouwer in Amsterdam, die samen met verschillende auteurs inzicht geeft in de analyse van stedenbouwlkundige ontwerpen. Ik fotografeerde hiervoor in 11 steden van Sao Paulo tot Lille.

 

 

 

Noord-Holland | North Holland

Noord-Holland

 

In opdracht van de Provioncie Noord-Holland fotografeerde ik in het voorjaar en zomer van 2016 de verscheidenheid van het Noordhollandse landschap voor een beleids- en toetsinginstrument, de 'Leidraad Landschap en Cultuur' , die eind 2017 door de Provincie in werking wordt gesteld maar waar nu al een en ander van te zien is.

North Holland is one the provinces of the Netherlands. The city of Amsterdam and Schiphol Airport are in the South part of this province. It is a region with a variety of landscapes, cultural heritage and man made land. For a policy instrument for urban planning I photographed in the spring and summer of 2016 this beautiful area.

Opstelling van 62 landschapsfoto's van Noord-Holland gemaakt voor de Leidraad op de Landschapstriennale 2017 op Park 21 bij Nieuw Vennep (septermber 2017).

 

 

Verleidelijk Bruikbaar Solide

publicatie over ruimtelijke kwaliteiten provincie Noord-Holland

 

Op 19 februari 2015 verscheen bij het afscheid van Jandirk Hoekstra als provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit de publicatie Verleidelijk Bruikbaar Solide met daarin twintig foto's van het gevarieerde Noord-Hollandse landschap waar de combinatie met infrastructuur wordt gelegd. 

omvang: 72 pagina's | vormgeving: 8-13 Grafisch Ontwerpers (Hans van der Kooi)

 

CONCRETE Fotomuseum Winterthur

Bouwlust > The Urbanization of a Polder part of Concrete at Fotomuseum Winterthur 2.3.-20.2.2013

 

 

 

Landscape Stories Interview

 

 

Op Landscape Stories is een interview geplaatst over een aantal van mijn boeken.

The website Landscape Stories placed an interview about some of my book projects (english/italian).

 

 

New Topographics / Atlas of Change

 

The Netherlands Fotomuseum will show the traveling exhibition NEW TOPOGRAPHICS curated by Britt Salvesen and Alison Nordstrom. Frits Gierstberg added some work by Dutch artists: Marie-José Jongerius, Hans Gremmen and Frank van der Salm. I will show Atlas of Change. The book was published in 2000 but this is the first time that there are prints made and presented.

 

For Archined I wrote a short article about the New Topographics (in Dutch, I am afraid).

 

Nederlands Fotomuseum Rotterdam June 25 – September 11

 

 

Fotodok

 

For FOTODOK I wrote in 2010 several short reviews, interviews and essays on photography together with Joris Jansen. The collection has been published by FOTODOK. The text is also online.

Atlas van de Nieuwe Steden

In Atlas van de nieuwe steden - een project van Trancity - onderzoeken Ivan Nio, Arnold Reijndorp en Like Bijlsma hoe stedelijk de groeikernen zijn geworden die in de jaren zeventig de opdracht kregen de ‘overloop’ uit de grote steden op te vangen. Ik draag een beeldessay bij over negen nieuwe steden. Publicatie voorjaar 2012.