texts and maps: Arnold Reijndorp, Like Bijlsma & Ivan Nio

photo-essay: Theo Baart

design: Albert Coppens

publisher: valiz*trancity

sponsors: Planbureau voor de Leefomgeving | SNS REAAL Fonds | Stimuleringsfonds voor Architectuur

september 2012

Atlas nieuwe Steden / De verstedelijking van de groeikernen


In de atlas van de nieuwe steden kijken de auteurs naar de ontstaansgeschiedenis en transformatie van de groeikernen die in jaren zeventig van de vorige eeuw de 'overloop' uit de oude steden in Holland moesten opvangen. Kleine agrarische nederzettingen moesten plotsklaps stedelingen opvangen in grote nieuwbouwwijken. Wat heeft dat proces opgeleverd en hoe leefbaaar zijn deze nieuwe steden nu?

In ruim 50 foto's onderverdeeld in thema's wordt een beeld geschetst van deze nieuwe steden die inmiddels van middelbare leeftijd zijn.

The Atlas Nieuwe Steden (Atlas of New Towns) is a research project about the new towns built in the 1970s in the Netherlands to stop sprawl and to concentrate 'suburbia' in areas nearby old Dutch towns. 

This publication is in Dutch and cointains 50 pictures, which depicts the quality of these new towns.

some reviews; Ruimtevolk / NRC Handelsblad